لباس کار با مواد شیمیایی North مدل OVERAL RINBA TROOPER

  •  در ناحیه مچ دست وپا کش قابلیت انعطاف داشته وبه طور کامل به دست‌ها و پاها میچسبد
  •  مقاومت فوق العاده نسبت به عوامل مکانیکی همچون کشش سایش و پانچ نسبت به سایر لباسها مقاوم  لباس حفاظت در برابر مواد شیمیایی NORTHYLON   از جنس نایلون با پوشش PVC 339
  • کیفیت ضد اسیدی پارچه محصول در برابر ستون 10 میلی متری مایعاتی از قبیل اسید سولفوریک به میزان 80%، اسید نیتریک به میزان 60%و اسید کلریدریک به